Jeg siger pænt farvel og slutter med at tage pasningsdyr ind.